CBR keuring

Om een rijbewijs te verkrijgen heeft u een gezondheidsverklaring nodig van CBR. Dit is te verkrijgen via website mijncbr.nl . Let op er zijn nu veel valse websites.
Voor meer informatie cbr.nl/gezondheidsverklaring
Daarna ontvangt u een brief met ZD code. De keuringen voor de bedrijfsarts en keuringsarts mag ik uitvoeren.
Vanaf de leeftijd van 75 jaar en bij groot rijbewijs (C/D) is er een medisch keuring nodig. Hierbij worden onder andere de psyche, het bewegingsapparaat, het gezichtsvermogen en de urine getest.
Voor de keuring heeft u nodig:
  1. Brief van CBR (met ZD code)
  2. Legitimatie bewijs
  3. Potje met ochtend urine
  4. Uitslag bloeddruk indien mogelijk
  5. Medicatie lijst apotheek
  6. Eventueel aanvullende medische informatie bij ziekte
  7. Graag pinnen
75+ /medisch = 55 euro inclusief BTW
C/D = 70 euro inclusief BTW
Het keuringsverslag wordt digitaal naar CBR gestuurd.
Tel: 0641266273 of info@kambedrijfsarts.nl