U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Privacy Regels per 25 mei 2018

Een bedrijfsarts heeft zich als dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg te houden aan meerdere wetten, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Arbowetgeving en de Privacywetgeving. 

Inzage in het medisch dossier en de rechten die een werknemer heeft om dit te raadplegen en te laten vernietigen vallen onder de wetgeving van de WGBO. Dat betekent dat de AVG hier niet op van toepassing is. Indien u inzage in het dossier wilt, dan kunt u uw verzoek schriftelijk indienen. Per post of per email via info@kambedrijfsarts.nl. Binnen 4 weken krijgt u reactie van mij. 

Het medisch dossier wordt opgeslagen in Iris Arbo, een medisch dossier programma. Dit is NEN7510 gecertificeerd. Dit is alleen voor mij toegankelijk en zal niet worden gedeeld met anderen. 

Daarnaast zal privacy gevoelige mail, via Zivver worden verstuurd, dit een beveiligd/encrypted email systeem.

De wettelijke termijn voor bewaarplicht is 20 jaar (WGBO).

Mocht er informatie worden opgevraagd bij een behandelaar door of aan mij, dan zal ik dit alleen doen met een getekende machtiging van u. 

Indien nodig zal ik medische gegevens met UWV delen in het kader van Wet verbetering Poortwachter vanwege de wettelijk basis (wet SUWI). Hiervoor geen toestemming vereist en dit is zelfs verplicht.

Volgens de AVG ben ik een zelfstandige gegevensverwerker. Daardoor is er geen verwerkersovereenkomst nodig met een werkgever.

Spreekuur locatie L.S. Kam

Keuringen kunnen worden uitgevoerd indien u:

Geen KOORTS heeft

Niet HOEST

Niet VERKOUDEN bent. 

Bel of mail voor een afspraak

 

    (op afspraak)

*  "het Torentje" / Monumento Urbano

    Musical 23

    1507 TS Zaandam

 

*  Vanaf januari 2020 ook in (op afspraak)

   "Ons Huis" 

    Zuidkerkenlaan 23

    1906 AC Limmen

 

Bel voor een afspraak:

06-41266273

info@kambedrijfsarts.nl

 

Voordelen:

- Één contactpersoon

- Directe lijnen/communicatie

- Digitale verzending naar CBR

- Keuring vaak binnen 1 week mogelijk

© 2009-2021. Kam Bedrijfsarts - Zaandam. All Rights Reserved.